bluezz玩部落

慈德宮十九龍柱

文章網址:http://123blog.tw/c.php?id=31869
位於草屯鎮虎山山上榕樹嶺上,外觀是戴斗笠的一間宮廟,廟前廣場是高聳十九龍柱 主祀:南無福德如來佛祖,南無福德如來佛,南無福德活佛 (財神菩薩)...
[1] 共1頁 16筆
01.jpg-
02.jpg-
03.jpg-
04.jpg-
05.jpg-
06.jpg-
07.jpg-
08.jpg-
09.jpg-
10.jpg-
11.jpg-
12.jpg-
13.jpg-
14.jpg-
15.jpg-
16.jpg-
[1] 共1頁 16筆