bluezz玩部落

竹山文化園區

文章網址:http://123blog.tw/c.php?id=32460
園區有許多竹製藝術品號稱台灣最大竹工藝展館,室內冷氣開放可欣賞和玩弄竹藝品,園區6.8公頃分為竹博物館、地方文化館、地方產業館、皎月風竹廣場及大地竹境五區(前3...
[1] 2 下一頁 共2頁 34筆
01.jpg-
02.jpg-
03.jpg-
04.jpg-
05.jpg-
06.jpg-
07.jpg-
08.jpg-
09.jpg-
10.jpg-
11.jpg-
12.jpg-
13.jpg-
14.jpg-
15.jpg-
16.jpg-
17.jpg-
18.jpg-
19.jpg-
20.jpg-
[1] 2 下一頁 共2頁 34筆