bluezz玩部落

宜蘭酒廠(甲子蘭酒文物館)

文章網址:http://123blog.tw/c.php?id=33005
甲子蘭酒文物館又稱宜蘭酒廠於日治時期始創立,(1909年)宜蘭士紳林青雲創立宜蘭製酒公司為台灣最老的酒廠,民國87年(1998年)宜蘭酒廠成立了甲子蘭酒文物館(甲子蘭為宜蘭的舊稱),開始對外開放。 ...
[1] 2 下一頁 共2頁 25筆
DSC_2503.jpg-
DSC_2504.jpg-
DSC_2505.jpg-
DSC_2506.jpg-
DSC_2507.jpg-
DSC_2509.jpg-
DSC_2511.jpg-
DSC_2512.jpg-
DSC_2514.jpg-
DSC_2517.jpg-
DSC_2519.jpg-
DSC_2520.jpg-
DSC_2521.jpg-
DSC_2522.jpg-
DSC_2524.jpg-
DSC_2525.jpg-
DSC_2526.jpg-
DSC_2527.jpg-
DSC_2530.jpg-
DSC_2531.jpg-
[1] 2 下一頁 共2頁 25筆