bluezz玩部落

幸福與關懷科技體驗館

文章網址:http://123blog.tw/c.php?id=33063
2014年資策會在中興新村成立了中區產業服務處,而「幸福與關懷科技體驗館」設於三樓,主要想藉由互動式科技探索幸福為主題,於2015/09/14開始收費 三樓全區不大但設有十個主題小館:幸福與...
[1] 2 下一頁 共2頁 32筆
00page.jpg-
01-DSC_4455.jpg-
02-DSC_4477.jpg-
04-DSC_4542.jpg-
1441951645910.jpg-
DSC_4439.jpg-
DSC_4443.jpg-
DSC_4447.jpg-
DSC_4448.jpg-
DSC_4458.jpg-
DSC_4464.jpg-
DSC_4467.jpg-
DSC_4470.jpg-
DSC_4471.jpg-
DSC_4474.jpg-
DSC_4483.jpg-
DSC_4486.jpg-
DSC_4491.jpg-
DSC_4492.jpg-
DSC_4494.jpg-
[1] 2 下一頁 共2頁 32筆